Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem

SIKA -Samenwerkende Industriele Kringen Achterhoek

IKZelhem is één van de industriële kringen die deelneemt aan SIKA en wordt in dit overleg vertegenwoordigd door Mirjam Roozegaarde.  

Onderstaand twee onderwerpen waarvoor input vanuit de leden van IKZelhem wordt gevraagd.

 

 

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Vanuit de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid wordt in Den Haag gelobbyd voor het versneld verbreden van de A12. Om tot een goede lobby te komen, is ook medewerking van bedrijven nodig.

Willen jullie onderstaande vragen beantwoorden:

1.
Welke problemen ervaar je door file en verkeersdrukte op de A12?
(bijv. gevolgen voor aantrekken personeel, mislopen opdrachten in regio Arnhem-Nijmegen)

2.
Zijn dit problemen die meer dan eens per week voorkomen?

3.
Welke maatregelen heb jezelf (eventueel) al moeten nemen om hierop op korte termijn op te kunnen anticiperen?

4.
Welke maatregelen kun je bedenken waarmee op korte termijn (dus voor de verbreding van de A12) eventueel oplossingen gerealiseerd kunnen worden?

Circulaire Economie

Vanuit de Thematafel Circulaire Economie wordt input gevraagd op eventuele problemen met nutsvoorzieningen (uitval en storingen in het primaire net).

Het bestaande elektriciteitsnet is jarenlang een betrouwbaar net geweest. Met de economische ontwikkelingen en energietransitie is er veel aandacht om deze betrouwbaarheid te kunnen blijven handhaven. Het is nu de vraag of de netbeheerder daarin slaagt.

Op dit onderwerp wordt input op de volgende vragen gevraagd:

1.
Heeft u recente ervaringen vanuit de laatste 2 jaren waardoor er bij de upgrading of downsizing van de elektriciteitsaansluiting van uw bedrijfspand langzaam of stroef zijn verlopen?

2.
Heeft u de laatste 2 jaren meer storingen gehad aan de elektriciteitsaansluiting van uw bedrijfspand dan in de periode daarvoor?

3.
Ervaart u beperkingen bij de uitvoering om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet of plannen daarvoor?

 

Het is belangrijk dat de antwoorden zo concreet mogelijk worden gegeven om hier Achterhoek breed zo goed mogelijk mee in gesprek te kunnen gaan met de netbeheerder.

Uw antwoorden op bovenstaande vragen kunt u toesturen naar info@ikzelhem.nl. De antwoorden worden verzameld en gebundeld toegestuurd naar SIKA. 

 

Onze leden