Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem

Parkmanagement

Parkmanagement is een samenwerking tussen ondernemers en overheid met het doel de (beeld)kwaliteit van een bedrijventerrein te verbeteren of behouden.

 

Over Parkmanagement Zelhem

Op 11 maart 2019 organiseerde IKZelhem een bijeenkomst bij Het Witte Paard, waarvoor gebruikers van panden op de bedrijventerreinen Industriepark, Het Blek, De Hoge Voort en De Vinkenkamp in Zelhem werden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst heeft de werkgroep haar plannen ten aanzien van het opzetten van parkmanagement en het instellen van een ondernemersfonds ten behoeve van activiteiten vanuit parkmanagement gepresenteerd. Aansluitend volgde een draagvlakmeting waar door middel van een stemkaart een keuze kon worden aangegeven. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om de stemkaart uiterlijk tot 14 maart 2019 in te leveren bij notariskantoor Blankestijn.
 
De uitslag van de draagvlakmeting is door notaris Blankestijn vastgelegd in een proces-verbaal. De uitslag voldoet aan de voorafgaand aan de draagvlakmeting door de gemeente Bronckhorst vastgestelde criteria. Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van IKZelhem tot het instellen van een ondernemersfonds ten behoeve van activiteiten in het kader van parkmanagement.

 

Plattegrond Gemeente Bronckhorst

- Gemeente Bronckhorst op de kaart -

Stand van zaken

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Zelhem is opgericht op 19 juli 2019. De aanslag 2019 is door het GBT opgelegd. Na aftrek van administratiekosten wordt het bedrag vervolgens overgeboekt naar de parkmanagementorganisatie. 

Een korte toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de taken van de parkmanagementorganisatie wordt aan deze website toegevoegd en geactualiseerd. Op dit moment worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt en gefaseerd aan de website toegevoegd.


Activiteiten Parkmanagement

Het bestuur werkt voorstellen voor activiteiten vanuit het ondernemersfonds voor. Deze worden schriftelijk toegestuurd naar de deelnemers aan het ondernemersfonds, die via de stembutton op deze website kunnen aangeven of zij de dienst uitgevoerd willen zien of niet. De procedure wordt vastgelegd in een stemprotocol, dat op deze website wordt geplaatst. Op basis van de stemming wordt de dienst uitgevoerd. Uitgangspunt is dat waar mogelijk wordt gewerkt met lokale partners.

 

Organisatie

Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan minimaal twee (bestuurs)leden van IKZelhem. De overige bestuursleden zijn deelnemers aan het ondernemersfonds (al dan niet lid van IKZelhem). Alle bedrijventerreinen zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Jack van der Aalst (Transil International)
  voorzitter

 • Marcel Janssen (Installatiebedrijf Janssen)
  penningmeester/secretaris

 • Han Schut (De Hoge Voort)

 • Arno Gesink (Gesink Transport)

 • Cor Dales (Dales Autoverhuur)

 • Colin Rijmers (gemeente Bronckhorst)
  (de vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst heeft een adviserende rol)

 

Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door Supported by Carla Niezen-Sonneveld.

Statutair doel Parkmanagement Zelhem

Het bevorderen en behouden van de (beeld)kwaliteit van de bedrijventerreinen in Zelhem:

• Industriepark
• Het Blek
• De Hoge Voort
• De Vinkenkamp

 


 

Taken Parkmanagement Zelhem

Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen
Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)

Openbaar Groen   
Beheer openbaar groen

   
Zakelijk glasvezel via Glasvezel Buitenaf

overlast lang parkerende vrachtwagens
Overlast langparkerende vrachtwagens

bewegwijzering en pandnummering   
Bewegwijzering en pandnummering

collectieve beveiliging   
Collectieve beveiliging

herstructurering   
Revitalisering / herstructurering

 


 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019 Parkmanagement Zelhem

Lees hier
de nieuwsbrief

(oktober 2019)

 


 
Collectieve beveiliging

Ten aanzien van deze dienst sluiten we aan op de Collectieve Beveiliging Achterhoek. Een flyer over deze unieke samenwerking op 13 bedrijventerreinen in de Achterhoek, waaronder die in Zelhem, is medio september 2019 huis-aan-huis bezorgd op de bedrijventerreinen in Zelhem.

 

Onze leden