Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem

Nieuws

Flits Enquete Programma Aanpak Stikstof

enquete

Vanuit VNO-NCW is een korte enquête uitgezet over het stikstofvraagstuk (Programma Aanpak Stikstof). Ook SIKA - Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek - lijkt het zinvol om zoveel mogelijk respons op te halen van Achterhoekse bedrijven om deze lobby kracht bij te zetten. Leden van IKZelhem worden daarom verzocht om deze enquête in te vullen. Het kost slechts een paar minuten tijd.

Lees meer...

Kees Riemers benoemd tot erelid IKZelhem

Uitgesproken waardering voor aftredend voorzitter

Kees Riemers krijgt erelidmaatschap IKZelhem

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2019 nam Kees Riemers afscheid als voorzitter. Bestuur en leden van de vereniging waardeerden zijn inzet voor IKZelhem met een vloeibaar cadeau, het erelidmaatschap én een door Ruud Zaagsma ontworpen kunstobject.

Lees meer...

De Groene Draad - Samen besparen!

Op weg naar eigen lokale energievoorziening, ook voor ondernemers!

vrijwilligersteam De Groene Draad

Het vrijwilligersteam van 'De Groene Draad' uit Hengelo (Gld) is dit voorjaar gestart met de voorbereidingen voor oprichting van een eigen energiecoöperatie in en rondom Postcoderoos 7255. Doelstelling is om zelf energie op te wekken met collectief geplaatste zonnepanelen en daarmee niet alleen geld te besparen, maar ook om een bijdrage te leveren voor het opwekken van duurzame energie.

Op donderdagavond 28 november wordt er speciaal voor ondernemers ook in Zelhem een informatieavond georganiseerd. Vanaf 19:00 uur is de inloop bij Het Witte Paard aan de Ruurloseweg.

Lees meer...

Ton van Hecke nieuwe voorzitter IKZelhem

voorzitter IKZelhem Ton van Hecke

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van IKZelhem op 12 november jl. werd Ton van Hecke voorgedragen voor de vacature van voorzitter. Hij werd ook daadwerkelijk benoemd voor deze functie. Van Hecke volgt daarmee aftredend voorzitter Kees Riemers (Venster Techniek) op die niet herkiesbaar was tijdens de bestuursverkiezing.

In dit artikel leest u in het kort over de 'werkzame levensloop' van de nieuwe voorzitter van IKZelhem: dhr. Ton van Hecke.

Lees meer...

Grensoverschrijdend ondernemersontbijt

vlag Duitsland

Op 10 december a.s organiseert het Internationaal Netwerkbureau een grensoverschrijdend ondernemersontbijt bij Elsinghorst Stahl und Technik GmbH in Bocholt. Dit bedrijf zal zijn praktijkervaring met het werven van vakpersoneel en stagiaires van over de grens met u delen. Aanmelden voor deze internationale bijeenkomst kan tot 6 december.

Lees meer...

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

arbeider met slijptol

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die grotendeels op 1 januari 2020 in werking gaat, gaat er veel veranderen in de arbeidsverhoudingen in Nederland. 

Lees meer...

Nieuws van het Parkmanagement Zelhem

nieuwsbrief Parkmanagement Zelhem

Lees alle berichten uit oktober 2019 van Parkmanagement Zelhem. In deze nieuwsbrief aandacht voor de oprichting van stichting Parkmanagement Zelhem en het voorstellen van het bestuur. Verder leest u over de collectieve beveiliging, zakelijk glasvezel, KVO-B en 'Bronckhorst onderneemt duurzaam'.

Lees meer...

Leerlingen van Technasium Ulenhofcollege presenteren de 'Ulenaar'

Ulenhofcollege Doetinchem

Op 17 juli 2019 presenteerden leerlingen van het Technasium van het Ulenhofcollege in Doetinchem de 'Ulenaar'.

De Ulenaar is het resultaat van de opdracht van Raymond Kleine Schaars van RayPack B.V. Zijn opdracht was een kartonnen alternatief voor een bestaande kunststof telefoon- en tabletstandaard te ontwerpen.

Raypack heeft het product naar voorbeeld van de leerlingen gemaakt en een set beschikbaar gesteld aan alle leerlingen van de school.

Lees meer...

Bronckhorst Onderneemt Duurzaam

nieuws vanAchterhoek Onderneemt Duurzaam

Berichten en tips over de informatieplicht en energiescan. Verder verwijzingen naar verhalen van enthousiaste Achterhoekse ondernemers.

Lees meer...

Persbericht Glasvezel buitenaf

glasvezel-buitenaf-netwerkkabels

Goed nieuws voor u! Glasvezel buitenaf start met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Bronckhorst én wil graag ook glasvezel uitrollen op uw bedrijventerrein.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei

nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van mei berichten over het instellen van parkmanagement op de bedrijventerreinen, aanleg van zakelijk glasvezelnetwerk, het project Bronckhorst Onderneemt Duurzaam en het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen.

Lees meer...
Onze leden