Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem

Disclaimer

IKZelhem streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt IKZelhem echter niet, noch kan IKZelhem hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan IKZelhem zijn verstrekt.

IKZelhem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij IKZelhem of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan IKZelhem.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
0314 727000 - info@ikzelhem.nl

IKZelhem
Ericaweg 20
7021 PB Zelhem

Laatste update: 01-02-2019

Onze leden