Belangenvereniging voor industrie en industrie gerelateerde bedrijven in de voormalige gemeente Zelhem

Bestuur

Ton van Hecke nieuwe voorzitter IKZelhem

voorzitter IKZelhem Ton van Hecke

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van IKZelhem op 12 november jl. werd Ton van Hecke voorgedragen voor de vacature van voorzitter. Hij werd ook daadwerkelijk benoemd voor deze functie. Van Hecke volgt daarmee aftredend voorzitter Kees Riemers (Venster Techniek) op die niet herkiesbaar was tijdens de bestuursverkiezing.

In dit artikel leest u in het kort over de 'werkzame levensloop' van de nieuwe voorzitter van IKZelhem: dhr. Ton van Hecke.

Lees meer...

Bestuur

Ton van Hecke (D2D Water Solutions)
voorzitter

Marcel Janssen (Installatiebedrijf Janssen)
secretaris

Ton de Groot (Polyketting)
penningmeester

Jack van der Aalst (Transil International)

Mirjam Roozegaarde (Globe Security)

Onze leden